Leerproblemen de baas | Welkom

Een leerprobleem is niet altijd een leerstoornis.

Wanneer een kind moeite heeft met lezen, rekenen, schrijven of concentreren en ondanks al het extra oefenen op school en thuis niet of nauwelijks vooruit gaat, dan kan het goed zijn om het probleem eens van een andere kant te bekijken.

Belangrijke factoren die het leerproces kunnen verstoren.

- De ontwikkeling van de ogen, het zgn. visuele informatie systeem.
- De lichamelijke ontwikkeling, waarbij met name balans, de aanwezigheid van actieve   primaire reflexen, ruimtelijk inzicht, kennis van ruimtelijke begrippen en de   samenwerking tussen de 2 lichaamshelften en hersenhelften heel belangrijk zijn voor het   leerproces.
- De invloed van stress.

Het probleem is de oplossing.

Met behulp van een uitgebreide screening en een op het kind afgestemd oefen- en stimuleringsprogramma worden eerst de belemmeringen opgeheven en vervolgens achterstanden ingehaald. Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en het welbevinden van het kind.

De oefeningen bestaan vrijwel altijd uit beweging en spel, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse materialen en technieken zoals therapieballen, trampolines, balletjes, reflex integratie en brain gym oefeningen.

Leer- en concentratieproblemen aanpakken bij de basis!
Leerproblemen de Baas!


Steeds meer Praktijken voor Onderwijs- en Gedragsbegeleiding , Remedial Teachers, Kindertherapeuten, Kindercoaches, Logopedische praktijken en leerkrachten werken volgens de uitgangspunten van Leerproblemen de baas! en kijken met een brede blik naar het kind en het probleem.

Voor een Praktijk in uw buurt,
klik hier